Arhiva Oznaka: Pljevalja

Naučni skup XV

Naučni skup XV, Program, Pljevlja

N a u č n i s k u p
XV
SREDNJE POTARJE I POLIMLJE U VRTLOGU PRVOG SVJETSKOG RATA
(Demografski, materijalni i kulturni gubici u ratovima 19-20 vijeka)
Otvaranje Naučnog skupa
dr Branko Banović, Zavičajni muzej Pljevlja
Dame i gospodo, poštovani posjetioci,
Na samom početku želim da vas pozdravim i da vam se najsrdačnije zahvalim što ste dio vremena odvojili kako bi svojim prisustvom uveličali petnaesti po redu naučni skup koji organizujuje Zavičajni muzej u Pljevljima. Uprkos ozbiljnim zdravstvenim problemima sa kojima je suočen, direktor Zavičajnog muzeja Radoman Risto Manojlović je i ove godine podnio najveći teret u organizaciji naučnog skupa i učinio velike napore kako bi on protekao u najboljem redu.

Pećina pod Gospića vrhom

sl.01 Pećina pod Gospića vrhom

Na lokalitetu Pećina pod Gospića vrhom, smještenom u gornjem toku rijeke Ćehotine (Opština Pljevlja), 1982. godine otkriveno je paleolitsko nalazište koje pripada starijem kamenom dobu. Pronađeni materijal, sa karakteristikama tzv. musterijenske kulture, datovan je među najstarije kameno oruđe otkriveno u Crnoj Gori i potvrđuje činjenicu da je ovaj lokalitet bio nastanjen u periodu od
50 000 do 40 000 godina p.n.e.

Mališina pećina

sl.03 Mališina pećina

Praistorijski lokalitet Mališina pećina, smješten na desnoj obali rijeke Ćehotine u Ljutićima, israživan je sedam godina, od 1980-1984. i 1986-1987. godine. Desetine hiljada otkrivenih kremenih i kamenih različitih oruđa, uglavnom orinjačke kulturne izrade, i još toliko životinjskih kostiju, svjedoče o kontinuiranom životu čovjeka na ovom prostoru od početka mlađe etape […]

Vujadin MILANOVIĆ – PLJEVLJA PRIJE STO GODINA (u očima i svijesti jedne visokoobrazovne i oštroumne Engleskinje)

Crna Gora sigurno nije nikad imala zanimljivijeg, kontroverznijeg i
nevjernijeg stranoga gosta na svome tlu od Engleskinje Meri Edit Daram
(Magu Edith Durham), koju je početkom XX vijeka deset godina primala i
ispraćala kao svoga dragoga posjetioca i na koju je već od drugog dolaska
gledala kao na svoga prijatelja i saradnika u odnosima s Turcima i Arna-
utima tokom te cijele decenije. Žena koja je iza sebe ostavila sedam obim-
nih knjiga – a uz to i toliko članaka u engleskoj štampi, da bi činili još
jednu takvu knjigu – sve o Srbima i onim srpskim susjedima koji su im bi-
li vjekovni ljuti neprijatelji – o Albancima, Turcima, Austrijancima i
dr., igrala je važnu ulogu u međunarodnim poslovima Crne Gore i Evrope,
kao i susjeda Crne Gore. A naši istoričari nisu ništa znali o njoj prije
objavljivanja moga prevoda njene prve knjige i moje obimnije studije o njoj
u „Pogovoru“ uz taj prevod prije deset godina. Neki naši poznati istori-
čari bili su obavezni, i bili u prilici da se upoznaju s njenim radom, ali
su to pomalo nadobudno ignorisali, dok su je neki naši susjedi u zanosu
prikazivali kao nepobitnog svjedoka protiv srpskih aktera u istoriji tog
doba.

Doc. dr Ema MILJKOVIĆ-BOJANIĆ – KARAVAN SARAJ U PLJEVLJIMA: TRGOVAČKA STANICA NA DUBROVAČKOM DRUMU

Većina trgova i gradova koji su na srpskom etničkom prostoru posto-
jali tokom viševekovne osmanske vladavine predstavljala je tržišta lo-
kalnog značaja, gde su se prodavali viškovi poljoprivrednih i zanatskih
proizvoda proizvedenih u samom gradskom naselju ili njegovoj neposrednoj
okolini, kao i tržišta za trgovinu artiklima koji se nisu proizvodili
na srpskom selu, a koji su bili neophodni za svakodnevni život ljudi, kao
što je so, na primer. U gradskim naseljima širom srpskog etničkog prosto-
ra održavane su nedeljne pijace, pazari, kao i panađuri, veliki godišnji
sajmovi, koji su po datumu održavanja najčešće bili vezani za datum slave
nekog sveca.