Академик Љубомир ЗУКОВИЋ – ПИРЛИТОРСКИ ВОЈВОДА МОМЧИЛО

Академик Љубомир ЗУКОВИЋ – ПИРЛИТОРСКИ ВОЈВОДА МОМЧИЛО

Академик Љубомир ЗУКОВИЋ – ПИРЛИТОРСКИ ВОЈВОДА МОМЧИЛО

АПСТРАКТ: У областима екстремног патријархата, жена је увек под
сумњом, а њена верност константно је на провери. У том контексту, Видо-
савин поступак тумачи се као вид побуне против патријархалних образаца
на којима почива породица војводе Момчила, што у значајном мери пред-
ставља новину у анализи ове песме. У наставку рада, одређена певачева
стваралачка решења посматрају се у светлу његовог непосредног искуства
из времена хајдуковања, а такође се проблематизује и питање зашто осталих
пет варијаната ове песме није сачувано.
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Војвода Момчило, Вук Караџић, Стојан Ломовић,
Видосава, издаја, патријархат

Академик Љубомир ЗУКОВИЋ – ПИРЛИТОРСКИ ВОЈВОДА МОМЧИЛО