Arhiva Kategorije: Glasnik br.2

Dr Tibor ŽIVKOVIĆ – PLJEVALJSKI KRAJ U RANOM SREDNJEM VEKU

Mora se priznati da ne postoje narativni istorijski izvori u kojima bi se našle vesti o pljevaljskom kraju u ranom srednjem veku. Oskudicu narativnih izvora kao zla kob prati i nedostatak dokumenata, pečata pa i numizmatičkih nalaza koji bi možda pomogli rasvetljavanju položaja i značaja pljevaljskog kraja u ovom razdoblju.

Akademik Desanka KOVAČEVIĆ-KOJIĆ – PLJEVLJA U URBANIZACIJI POLIMLJA I GORNJEG PODRINJA

U našoj istoriografiji već duže vrijeme obraća se pažnja Polimlju i šire Gornjem Podrinju zbog značaja karavanskih puteva koji su u srednjem vijeku preko ove oblasti povezivali centralne i istočne dijelove Balkanskog poluostrva sa središnjim dijelom jadranske obale.

Doc. dr Siniša MIŠIĆ – TOPONOMASTIKA KAO IZVOR ZA ISTORIJSKU GEOGRAFIJU (PRIMER PLJEVALJSKOG KRAJA)

Nazivi koji su ostali sačuvani u imenima raznih toponima su svojevrsno svedočanstvo o prošlim vremenima i ljudima koji su na tim prostorima živeli. Imena planina, reka, naselja, geografskih krajeva, nisu podležna čestim promenama i neretko čuvaju uspomenu na davno prošla vremena.

Dr Ruža ĆUK – DUBROVAČKA PORODICA NEMANJA POREKLOM IZ PLJEVALJA

Dubrovnik je, kao trgovački, kreditni i zanatski centar, bio u poznom srednjem veku stecište mnogih stranaca, naročito onih iz neposrednog dubrovačkog zaleđa. U to vreme bilo je veoma izraženo kretanje stanovništva iz Dubrovnika u srpske zemlje i obratno.

Mr Gordana TOMOVIĆ – PLJEVLJA I OKOLINA NA STARIM KARTAMA

Pljevlja i pljevaljski kraj pojavljuju se na starim geografskim kartama relativno kasno, tek u drugoj polovini XVI veka zahvaljujući pre svega nastojanjima italijanskih kartografa.