Архива Категорије: Гласник бр.4

Предраг ВУКИЋ – ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Манастир Довоља, посвећен Успењу Пресвете Богородице, налази се на десној обали Таре, код села Пренћана у околини Пљеваља. У историјским изворима Довоља се први пут помиње 1513. Ипак, манастир је по свему судећи знатно старијег постања. Судећи према црквено-народном предању, првобитни манастир је подигнут за вријеме краља Милутина Немањића.

Живко РАДОВИЋ – КОНЗЕРВАТОРСКО – РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ЖИВОПИСУ МАНАСТИРА СВ. ТРОЈИЦА У ПЉЕВЉИМА ОД 1996. ДО 1998. ГОДИНЕ

Манастир Св.Тројица саграђен је 1537. године, када је јеромонах Висарион са братом Савом и сином Никифором сазидао најстарији дио цркве (наос и олтарски простор), мада постоје индиције да је саграђен и раније. Унутрашња припрата и купола дозидани су 1592. године. Коначан грађевински изглед црква добија 1875. године, када је дозидана спољна припрата.

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ – ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ПЉЕВЉИМА

Према критеријима и принципима ИКОМ-а (међународног комитета за музејску организацију), у складу са којима је законски уређена и југословенска музејска дјелатност, музеји, по дефиницији, као најпоузданији свједоци времена, представљају културно-научне, истраживачке и дидактичке установе, са циљем да систематски истражују, прикупљају, сређују, чувају, заштићују, обрађују, проучавају, излажу свој материјал и публикују резултате рада, који помажу у расвјетљавању културно-историјске прошлости одређене друштвене средине.

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ – РАДОВИ НА ОБНОВИ МАНАСТИРА ДОВОЉА (Извјештај за 2003. и 2004. годину)

Након успјешне четворогодишње камиање радова на реализацији Пројекта обнове манастира Довоља, која је иначе текла по утврђеној пројектној документацији израђеној од стране архитекти Марије Јовин и Синише Темеринског из Београда, а прихваћеној и овјереној од надлежног Завода за заштиту споменика културе Црне Горе из Цетиња, грађевинским радовима током 2003. и 2004. године ушло се у завршну фазу реконструкције манастирске цркве.

АПЕЛ УЧЕСНИКА НАУЧНОГ СКУПА