Dr Dragana KUJOVIĆ – AKTIVNOST KULTURNO-PROSVJETNOG DRUŠTVA GAJRET U PLJEVLJIMA PREMA PISANJU ISTOIMENOG LISTA (1922 – 1941)

Dr Dragana KUJOVIĆ – AKTIVNOST KULTURNO-PROSVJETNOG DRUŠTVA GAJRET U PLJEVLJIMA PREMA PISANJU ISTOIMENOG LISTA (1922 – 1941)
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Kulturno-prosvjetno potporno društo Gajret formirano je u Sarajevu
na osnivačkoj skupštini održanoj 20.02.1903. godine i za prvog predsjednika
Društva izabran je Safvet-beg Bašagić. Drušvo je osnovano prije svega
da pomaže siromašnim učenicima na školovanju u srednjim i višim školama.
Budući da je sticanje savremenog evropskog obrazovanja i prihvatanje
određene društveno-političke realnosti postalo imperativ novih prili-
ka i vremena u kojima se našlo islamsko stanovništo u Bosni i Hercegovini,
osnivanje ovakvog društva koje bi bilo centar kulturnog okupljanja
ovog stanovništva predstavljalo je neminovnost.