Експонати из Историјске збирке музеја. Ордење, II свјетски рат 2

Експонати из Историјске збирке музеја. Ордење, II свјетски рат 2
« Експонати из Историјске збирке музеја