Експонати из Историјске збирке музеја. Ордење, II свјетски рат

Експонати из Историјске збирке музеја. Ордење, II свјетски рат
« ЕКСПОНАТИ ИЗ ИСТОРИЈСКЕ ЗБИРКЕ МУЗЕЈА