Експонати из Историјске збирке музеја, италијански шлем, II свјетски рат

Експонати из Историјске збирке музеја, италијански шлем, II свјетски рат
« Експонати из Историјске збирке музеја