Miloš Vusković, Djevojčica sa lutkom, ulje na platnu

Miloš Vusković, Djevojčica sa lutkom, ulje na platnu
« УМЈЕТНИЧКА ЗБИРКА МУЗЕЈА