Nikola Gvozdenović, Crkva, ulje na platnu

Nikola Gvozdenović, Crkva, ulje na platnu
« УМЈЕТНИЧКА ЗБИРКА МУЗЕЈА