Risto Pejatović, Portret starca, olovka na papiru

Risto Pejatović, Portret starca, olovka na papiru
« УМЈЕТНИЧКА ЗБИРКА МУЗЕЈА