Предсједавајући: Радоман Ристо Манојловић и академик Љубомир Зуковић

Предсједавајући: Радоман Ристо Манојловић и академик Љубомир Зуковић
« НАУЧНИ СКУП XIV