Radoman Risto MANOJLOVIĆ – OBNOVA MANASTIRA DOVOLJE (Izvještaj o radovima tokom 2001. i 2002. godine)

Radoman Risto MANOJLOVIĆ – OBNOVA MANASTIRA DOVOLJE (Izvještaj o radovima tokom 2001. i 2002. godine)
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Nakon uspješne dvogodišnje kampanje na realizaciji sistematskih arheoloških istraživanja cjelokupnog unutrašnjeg dijela crkve i prostora oko crkve u pojasu od 1,5 do 2,00 metra, kao i adekvatnog statičkog osiguranja temelja same građavine, u 2001. godini izvršeni su svi pripremni i dio konkretnih građevinskih radova na rekonstrukciji crkve Uspenja Presvete Bogorodice manastira Dovolja.