Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ – ПЉЕВАЉСКО ДРУШТВО У КОНТЕКСТУ ЗАПИСНИКА СЈЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ОДБОРА У ПЉЕВЉИМА (27. октобар 1918. – 4. март 1920)

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ – ПЉЕВАЉСКО ДРУШТВО У КОНТЕКСТУ ЗАПИСНИКА СЈЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ОДБОРА У ПЉЕВЉИМА (27. октобар 1918. – 4. март 1920)
Цијели екран Назад на садржај

У Завичајном музеју Пљевља чувају се оригинални занисници сједница
Општинског одборау Пљевљима, који су настали између 27. октобара 1918.
и 4. марта 1920. године.1 Записници су садржани у три свеске формата 210
х 334 mm, са корицама меког повеза индигоплаве боје. Вођени су рукопис-
ним ћириличним писаним писмом на укупно 142 непагиниране странице.2
У њима је забиљежено тридесет шест редовних и једна ванредна сједница,
са укупно сто тридесет једном тачком дневног реда. Редовне сједнице
обиљежаване су нумерацијом и то у низу од римског броја I до римског броја
XXXI, обухватајући период између 27. октобара 1918. и 27. децембра 1919.
године. У том низу, највјероватније омашком, прескочена је нумерација под
редним бројем XXI. Једна једина ванредна сједница одржана је између VII
и VIII редовне сједнице, 20. фебруара 1919. године. Сједнице Одбора из пе-
риода од почетка 1920. године па до 4. марта 1920. године регистроване су
нумерацијом у низу од редног броја 1. до редног броја VI.31