Radoman Risto MANOJLOVIĆ – RADOVI NA OBNOVI MANASTIRA DOVOLJA (Izvještaj za 2008. godinu)

Radoman Risto MANOJLOVIĆ – RADOVI NA OBNOVI MANASTIRA DOVOLJA (Izvještaj za 2008. godinu)
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

U saradnji sa Odborom za obnovu manastira Dovolja, Zavičajni muzej je
građevinskim radovima tokom 2008. godine započeo prvu fazu rekonstruk-
cije manastirskih konaka. Na osnovu rezultata ranije sprovedenih siste-
matskih arheoloških istraživanja u dijelu manastirskih konaka, tokom
prošle godine urađena je sva neophodna projektna dokumentacija za njegovu
rekonstrukciju. U skladu sa Zakonom, projektna dokumentacija je ovjerena
od strane nadležnog Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture sa
Cetinja.