Салих СЕЛИМОВИЋ – БОЈКОТ АУСТРОУГАРСКЕ РОБЕ У ПЉЕВАЉСКОМ И СЈЕНИЧКОМ САНЏАКУ ЗА ВРЕМЕ АНЕКСИОНЕ КРИЗЕ 1908/1909. ГОДИНЕ

Салих СЕЛИМОВИЋ – БОЈКОТ АУСТРОУГАРСКЕ РОБЕ У ПЉЕВАЉСКОМ И СЈЕНИЧКОМ САНЏАКУ ЗА ВРЕМЕ АНЕКСИОНЕ КРИЗЕ 1908/1909. ГОДИНЕ
Цијели екран Назад на садржај

Аустро-Угарска је још првих година после окупације Босне и Херцеговине 1878. године размишљала о њеној анексији, али неке међународне околности и још увек формални султанов суверенитет су је ометали у тој намери. И много раније у аустријским војним и политичким круговима било је предлога о освајању Босне, као и Србије, и раније и касније, и о њеном распарчавању (нпр. предлози Ерентала, министра спољних послова Аустро-Угарске од 1906. године).