ŽENE – ŽUDNJE – PRELASCI (PUTUJUĆI MUZEJ ŽENA CRNE GORE)

JU Zavičajni muzej Pljevlja bila je saradnik u realizaciji projekta „Žene – Žudnje – Prelasci / Putujući muzej žena Crne Gore“, podržanog od Ministarstva kulture Crne Gore,  koji je pokrenula NVO NOVA Centar za feminističku kulturu. Cilj projekta je da se, kroz sjećanja žena, prikupe znanja o „nevidljivoj“ istoriji ženske emancipacije u Crnoj Gori.

U subotu, 6. aprila 2019. godine održana je radionica oralne ženske istorije sa dvadesetak učesnica, koje su svojom aktivnošću dale podršku projektu. Učesnice su govorile o svojim sjećanjima na žene iz porodične i lokalne istorije, koje su uticale na njihove živote i živote drugih žena. Istakle su „male“ podvige tih „običnih žena“ koje su pokazale emancipaciju i hrabrost u teškim vremenima, žudeći za promjenama i slobodom, zbog čega zaslužuju da budu upamćene. Njihove životne priče se ne mogu naći među koricama istorijskih čitanki, niti u arhivskoj građi. O njima postoji tek po koji pisani trag među novinskim člancima, rubrike „životne priče“. Jedino se još pominju u živoj riječi, u ženskom usmenom predanju, u anegdotama koje žene prepričavaju kada se okupe, osjećajući da su to priče koje ih se, najintimnije, tiču.

U pripremi i organizovanju radionice učestvovale su Dejana Drobnjak i Ana Aranitović, kustoskinje Zavičajnog muzeja Pljevlja. Koordinatorka projekta, Nataša Nelević razgovarala je sa učesnicama o važnosti ove inicijative, a Ervina Dabižinović, stručnjakinja za žensku istoriju i moderatorka projekta, istakla je značaj nevidljive ženske istorije.

Foto galerija