Mjesečne Arhive: jul 2007

KOMINI, KONZERVACIJA KAMENIH NADGROBNIH SPOMENIKA 2007. GOD.

Komini, konzervacija spomenika 2007.god.

Sistematskim arheološkim iskopavanjima, sprovedenim 60-ih i 70-ih godina prošlog vijeka na rimskom antičkom lokalitetu Municipijum S… u Kominima, istražene su dvije nekropole. Pronađeni arheološki nalazi danas se, najvećim svojim dijelom, čuvaju u Zavičajnom muzeju u Pljevljima. Manji dio nalaza koji čine kameni nadgrobni spomenici, ostao je na samom lokalitetu, od […]

KOMINI, KONZERVACIJA KAMENIH NADGROBNIH SPOMENIKA 2007. GOD.