ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА КЊ. 1-11 Садржај

Завичајни музеј Пљевља - Гласник Завичајног Музеја

Кликните на наслов испод да приступите садржају,

затим, изаберизе и кликните на појединачну ставку садржаја да би сте излистали комплетан текст!

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА КЊ. 1

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА
КЊ. 1

ТЕМА БРОЈА

ПЉЕВЉА У ПРОШЛОСТИ
(Научни проблеми и резултати новијих истраживања)

Др Славенко ТЕРЗИЋ
О НАУЧНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ПРОШЛОСТИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Бранка ГУГОЉ
ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ РИМСКИХ НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Др Ђуро ТОШИЋ
КОНТИНУИТЕТ НАСЕЉЕНОСТИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА ОД ПРАИСТОРИЈЕ ДО УСПОСТАВЉАЊА ТУРСКЕ ВЛАСТИ

Др Ружа ЋУК
ПЉЕВЉА И ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ У ДУБРОВАЧКОЈ АРХИВСКОЈ ГРАЂИ

Мр Гордана ТОМОВИЋ
БРЕЗНИЦА

Душан СПАСИЋ
СРЕДЊОВЕКОВНИ УТВРЂЕНИ ГРАДОВИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Вања БЕЛОШЕВАЦ
СРЕДЊОВЕКОВНИ НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ НА НЕКРОПОЛИ У МАРИНОЈ ШУМИ

Др Марица МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ
ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ДРОБЊАКА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Мр Ема МИЉКОВИЋ-БОЈАНИЋ
ПЉЕВЉА И НАХИЈА КУКАЊ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ ХV ВЕКА

Др Чедомир М. ЛУЧИЋ
РАШКИ ПОЈАС СВЕСРПСКИХ ВЕЗА И ЗНАЧАЈ ПЉЕВАЉА У ЊЕМУ

Др Радослав РАСПОПОВИЋ
ПРИЛИКЕ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ УОЧИ ОСЛОБОЂЕЊА 1912.

Др Сенка БАБОВИЋ-РАСПОПОВИЋ
ПЉЕВЉА У ДОДИРУ С ПОЛИТИКОМ ,,ИНТЕГРАЛНОГ ЈУГОСЛОВЕНСТВА”

ПРИЛОЗИ

Видоје ДЕСПОТОВИЋ
МАРИНА ШУМА, РАНИЈИ И САДАШЊИ ЦЕНТАР МАОЧКЕ КОТЛИНЕ

ХРОНИКА

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ
ОБНОВА МАНАСТИРА ДОВОЉЕ
(Извјештај о радовима током 1999. године)

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА КЊ.2

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА
КЊ. 2

ТЕМА БРОЈА

ДРУШТВО И КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА
(Oд средњег вијека до новијег времена)

Др Тибор ЖИВКОВИЋ
ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Академик Десанка КОВАЧЕВИЋ-КОЈИЋ
ПЉЕВЉА У УРБАНИЗАЦИЈИ ПОЛИМЉА И ГОРЊЕГ ПОДРИЊА

Доц. др Синиша МИШИЋ
ТОПОНОМАСТИКА КАО ИЗВОР ЗА ИСТОРИЈСКУ ГЕОГРАФИЈУ (ПРИМЕР ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА)

Др Ружа ЋУК
ДУБРОВАЧКА ПОРОДИЦА НЕМАЊА ПОРЕКЛОМ ИЗ ПЉЕВАЉА

Мр Гордана ТОМОВИЋ
ПЉЕВЉА И ОКОЛИНА НА СТАРИМ КАРТАМА

Душан СПАСИЋ
СРЕДЊОВЕКОВНИ ГРАД РАВАН
(претходна истраживања)

Владета ПЕТРОВИЋ
ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
(Прилог истраживању носилаца урбаног развоја)

Др Ђуро ТОШИЋ
ЗЕМЉОРАДЊА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА У ПРВИМ ГОДИНАМА ТУРСКЕ ВЛАДАВИНЕ

Мр Ема МИЉКОВИЋ-БОЈАНИЋ
ПОРОДИЦА У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ У ПРВОМ ВЕКУ ОСМАНСКЕ ВЛАДАВИНЕ

Др Марица МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ
ДРОБЊАК ПОД ТУРСКОМ ВЛАШЋУ У ХV ВЕКУ

Мр Срђан РУДИЋ
ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ У ПУТОПИСИМА ХVI ВЕКА

Проф. др Чедомир М. ЛУЧИЋ
ВЈЕРСКА ТРАНСФОРМАЦИЈА СРБА РАШКОГ ПОЈАСА ПОСЛИЈЕ ТУРСКИХ ОСВАЈАЊА

Др Славенко ТЕРЗИЋ
ПЉЕВАЉСКИ ПУТ ДРУШТВЕНЕ И КУЛТУРНЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ (1804 – 1912)

Салих СЕЛИМОВИЋ
СРБИ МУСЛИМАНИ И ЊИХОВА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА МИСИЈА ПЉЕВАЉСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 1901 – 1941.

Др Радослав РАСПОПОВИЋ
О ВОЈНИМ ГУБИЦИМА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА У ПРВОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ ПРЕМА ПОДАЦИМА ПУКОВНИКА ВУКАШИНА БОЖОВИЋА

Академик Зоран ЛАКИЋ
ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА НОП- а И ЊЕН УТИЦАЈ НА ПРИЛИКЕ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ

ПРИЛОЗИ

Др Драгана КУЈОВИЋ
ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊА ПЉЕВАЉСКЕ БАШТИНЕ

Мр Недељко РАДОСАВЉЕВИЋ
ДВА ПИСМА ХЕРЦЕГОВАЧКОГ МИТРОПОЛИТА АКСЕНТИЈА II ПАЛИКУЋЕ

Предраг ВУКИЋ
МАНАСТИР СВ. ТРОЈИЦЕ КОД ПЉЕВАЉА И АГРАРНА РЕФОРМА 1946.
(архивска документа)

ХРОНИКА

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ
ОБНОВА МАНАСТИРА ДОВОЉЕ
(Извјештај о радовима током 2000. године)

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА КЊ 3

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА
КЊ. 3

ТЕМА БРОЈА

ПЉЕВЉА КАО ПРИВРЕДНО И КУЛТУРНО СРЕДИШТЕ
(Поводом 100 година од оснивања Српске гимназије у Пљевљима)

Проф. др Светлана ЛОМА
ПРОБЛЕМИ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И СТАНОВНИШТВА МУНИЦИПИЈА S.

Проф. др Аника СКОВРАН
ТРАГОВИ УТИЦАЈА ВЕНЕЦИЈЕ НА СРПСКУ УМЕТНОСТ XVI И XVII ВЕКА

Др Марица МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ
ПОЧЕЦИ ИСЛАМИЗАЦИЈЕ У НАХИЈИ КОМАРНИЦИ У XV ВЕКУ

Мр Гордана ТОМОВИЋ
ТРАГОВИ СТАРОГ РУДАРЕЊА У ТОПОНИМИЈИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Др Ема МИЉКОВИЋ-БОЈАНИЋ
ВЕРСКИ ОДНОСИ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ У ПРВОМ ВЕКУ ОСМАНСКЕ ВЛАДАВИНЕ

Салих СЕЛИМОВИЋ
НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШКОЛСТВА И ПРОСВЕТЕ КОД МУСЛИМАНА У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ РАШКЕ ОБЛАСТИ

Проф. Добрило АРАНИТОВИЋ
,,ПЉЕВАЉСКИ ДНЕВНИК” ВАСЕ СТАЈИЋА

Др Славенко ТЕРЗИЋ
ПЉЕВЉА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 1912/13:
(Округ као окосница регионалног развитка)

Др Радослав РАСПОПОВИЋ
ПОВЈЕРЉИВИ ИЗВЈЕШТАЈ ЛАЗАРА ТОМАНОВИЋА РУСКОМ ДИПЛОМАТСКОМ ПРЕДСТАВНИКУ НА ЦЕТИЊУ С. В. АРСЕЊЕВУ О СТАЊУ МАНАСТИРА У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
О ПРИВРЕДИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА ОД 1918. ДО 1941.

Др Момчило МИТРОВИЋ
ФОНД ЗА ОБНОВУ ЗЕМЉЕ И ПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ – НА ПРИМЕРУ ПЉЕВЉАНСКОГ СРЕЗА (1945 – 1946)

ПРИЛОЗИ

Живко РАДОВИЋ
КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ЖИВОПИСУ У ЦРКВАМА ЧАСНОГ КРСТА И ВАЗНЕСЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ГОРЊЕМ МАНАСТИРУ ОСТРОГ

ХРОНИКА

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ
ОБНОВА МАНАСТИРА ДОВОЉЕ
(Извјештај о радовима током 2001. и 2002. године)

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА КЊ.4

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА
КЊ. 4

ТЕМА БРОЈА

ИСТОРИЈСКИ ЦИКЛУСИ РАЗВИТКА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА
ЧИНИОЦИ ПРОГРЕСА И РЕГРЕСИЈЕ
(Поводом педесет година Завичајног музеја у Пљевљима)

Александар ЛОМА
ИЗ ИСТОРИЈЕ ТОПОНОМИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Аника СКОВРАН
ДУХОВНЕ ПОУКЕ И ПОРУКЕ ВИЗАНТИЈЕ

Гордана ТОМОВИЋ
КРИЧАНИ И КРИЧАК

Ђорђије ЈОКСИМОВИЋ
СКУП СРПСКИХ КНЕЗОВА У ПЉЕВЉИМА 22. ЈАНУАРА 1964. ГОДИНЕ

Др Драгана КУЈОВИЋ
СЕГМЕНТ КУЛТУРНЕ ПРОШЛОСТИ ПЉЕВАЉА: АКТИВНОСТ И ЗНАЧАЈ ТЗВ. ,,ТУРСКИХ ШКОЛА”

Мр Жарко ЛЕКОВИЋ
ТАРА – ГРАНИЦА И СПОНА ЦРНЕ ГОРЕ И ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Салих СЕЛИМОВИЋ
ПОЛИТИКА АУСТРО – УГАРСКЕ ПРЕМА РАШКОЈ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА 1878. (СЈЕНИЧКА РЕЗОЛУЦИЈА)

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
МОСТ НА РИЈЕЦИ ТАРИ КОД БУДЕЧЕВИЦЕ

Академик Зоран ЛАКИЋ
ЗА МОДЕРНИЈИ ПРИСТУП У ПРОУЧАВАЊУ НАЈНОВИЈЕ ПРОШЛОСТИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Милош СТАРОВЛАХ
НАЈНОВИЈА МЕТАНАСТАЗИЧКА КРЕТАЊА НА ПОДРУЧЈУ ПЉЕВАЉА

ПРИЛОЗИ

Предраг ВУКИЋ
ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Живко РАДОВИЋ
КОНЗЕРВАТОРСКО – РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ЖИВОПИСУ МАНАСТИРА СВ. ТРОЈИЦА У ПЉЕВЉИМА ОД 1996. ДО 1998. ГОДИНЕ

ХРОНИКА

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ
ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ПЉЕВЉИМА

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ
РАДОВИ НА ОБНОВИ МАНАСТИРА ДОВОЉА
(Извјештај за 2003. и 2004. годину)

АПЕЛ УЧЕСНИКА НАУЧНОГ СКУПА

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА КЊ.5

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА
КЊ. 5

ТЕМА БРОЈА

СРЕДЊЕ ПОЛИМЉЕ И ПОТАРЈЕ КАО ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОБЛЕМ
(Поводом стогодишњице од смрти Танасија Пејатовића)

Проф, др Синиша МИШИЋ
ПОТАРЈЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Др Ружа ЋУК
О ТРГОВЦИМА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Др Марица МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ
УЛОГА ДРОБЊАКА У ПРИВРЕДНОМ ЖИВОТУ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Доц. др Ема МИЉКОВИЋ
РАЗВОЈ ГРАДА ОРИЈЕНТАЛНОГ ТИПА У ПОЛИМЉУ И ПОТАРЈУ: ПЉЕВЉА ОД СРЕДЊОВЕКОВНОГ СРПСКОГ ТРГА ДО ОСМАНСКЕ КАСАБЕ

Др Гордана ТОМОВИЋ
НАХИЈА КАВА (1468/9 – 1477)

Др Славенко ТЕРЗИЋ
АУСТРОУГАРСКА ИСТРАЖИВАЊА СРЕДЊЕГ ПОЛИМЉА И ПОТАРЈА (1878 – 1908 )

Академик Љубомир ЗУКОВИЋ
И НАУЧНИК И УМЕТНИК

Мр Жарко ЛЕКОВИЋ
ПРЕНЋАНИ КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВИЈЕКА

Проф. Милош СТАРОВЛАХ
ПЉЕВЉА НА ЧЕТВОРОМЕЂИ (1878 – 1912)

Мр Вукић ИЛИНЧИЋ
КАРАКТЕРИСТИКЕ НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ ПОЛИТИКЕ КРАЉА НИКОЛЕ ПРЕМА СРЕДЊЕМ ПОЛИМЉУ И ПОТАРЈУ У ВРИЈЕМЕ БАЛКАНСКИХ РАТОВА

Проф. др Аника СКОВРАН
ОСВРТ НА ПУТЕВЕ НАСТАНКА И ОБНОВЕ РИЗНИЦЕ МАНАСТИРА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ КОД ПЉЕВАЉА

Проф. Добрило АРАНИТОВИЋ
ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ У ПУТОПИСНОЈ ПРОЗИ ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА ИЛИ: ПЉЕВЉА – ЉУБАВ И КОБ ЈЕДНОГ ПУТОПИСЦА

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
БОГОМИР АЋИМОВИЋ ДАЛМА СВЕСТРАНИ СТВАРАЛАЦ ИЗ ПЛЕЈАДЕ ИСТАКНУТИХ ПЉЕВЉАКА

Салих СЕЛИМОВИЋ
ОСТАЦИ ХРИШЋАНСКИХ ТРДИЦИЈА КОД МУСЛИМАНА У СРЕДЊЕМ ПОЛИМЉУ, БИХОРУ И НА ПЕШТЕРСКОЈ ВИСОРАВНИ

Проф. др Слободан МИШОВИЋ
СТАНОВНИШТВО ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА У 20. ВЕКУ

Проф. др Милорад ВАСОВИЋ 
ГЕОГРАФСКЕ ОСОБЕНОСТИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Академик Зоран ЛАКИЋ
ПЕРСОНАЛИЗОВАНА ИСТОРИЈА И ДЕПЕРСОНАЛИЗОВАНА ИСТОРИОГРАФИЈА

Проф. др Јелица СТОЈАНОВИЋ
НЕКЕ ПРАВОПИСНЕ И ФОНЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БЈЕЛОПОЉСКОГ ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉА (У КОНТЕКСТУ ОСТАЛИХ СРПСКОСЛОВЕНСКИХ СПОМЕНИКА)

Др Драга БОЈОВИЋ
МЈЕСТО ГОВОРА ПОТАРЈА НА СРПСКОЈ ДИЈАЛЕКАТСКОЈ МАПИ (НА ПРИМЈЕРИМА КОТИНУАНАТА ,,ЈАТА”)

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ
РАДОВИ НА ОБНОВИ МАНАСТИРА ДОВОЉА – ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2005.ГОДИНУ

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА КЊ.6

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА
КЊ. 6

ТЕМА БРОЈА

ПУТЕВИ, ТРГОВИНА И САОБРАЋАЈНО-КУЛТУРНИ ПРАВЦИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Др Марица МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ
КОТОРСКА И ДУБРОВАЧКА АРХИВСКА ГРАЂА О ДРОБЊАЦИМА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Доц. др Ема МИЉКОВИЋ-БОЈАНИЋ
КАРАВАН САРАЈ У ПЉЕВЉИМА: ТРГОВАЧКА СТАНИЦА НА ДУБРОВАЧКОМ ДРУМУ

Мр Жарко ЛЕКОВИЋ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ИСТОРИЈСКИХ КРЕТАЊА И ЕКОНОМСКО СТАЊЕ ПРЕНЋАНА НА КРАЈУ ХIХ И ПОЧЕТКОМ ХХ ВИЈЕКА У СВИЈЕТЛУ ДОКУМЕНАТА ИЗ ЦРНОГОРСКИХ АРХИВА

Др Гордана ТОМОВИЋ
ДЕТАЉНИ ОПИС САНЏАКА ПЛЕВЉЕ 1899. ГОДИНЕ

Салих СЕЛИМОВИЋ
ГАСТОН ГРАВЈЕ О ПОТАРЈУ И ПОЛИМЉУ

Мр Вукић ИЛИНЧИЋ
ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ НА ПУТУ АУСТРОУГАРСКОГ ПРОДОРА НА ИСТОК ЗА ВРИЈЕМЕ АНЕКСИОНЕ КРИЗЕ

Академик Љубомир ЗУКОВИЋ
КУЛТУРНА ПАНОРАМА ПЉЕВАЉА У РОМАНУ СВИТАЊЕ МИЛКЕ БАЈИЋ-ПОДЕРЕГИН

Др Драгана КУЈОВИЋ
АКТИВНОСТ КУЛТУРНО-ПРОСВЈЕТНОГ ДРУШТВА ГАЈРЕТ У ПЉЕВЉИМА ПРЕМА ПИСАЊУ ИСТОИМЕНОГ ЛИСТА (1922 – 1941)

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
САОБРАЋАЈНЕ ПРИЛИКЕ И ТРГОВИНА У ПЉЕВЉИМА И ОКОЛИНИ 1860 – 1941.

ПРИЛОЗИ

Будимир СВРКОТА
НЕКРОПОЛЕ НА РОМЧУ, ГЛИСНИЦИ И ПОБЛАЋУ

Зорица СТИЈЕПОВИЋ
КОНЗЕРВАЦИЈА ДИЈЕЛА АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗА ИЗ ЦРКВЕ СВЕТОГ АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА У КАЊОНУ ТАРЕ

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ
РАДОВИ НА ОБНОВИ МАНАСТИРА ДОВОЉА – ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2006. И 2007. ГОДИНУ

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
ГЕОГРАФСКА И СТРАТЕШКА ПРОУЧАВАЊА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА СЛОБОДАНА МИШОВИЋА

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА КЊ.7

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА
КЊ. 7

ТЕМА БРОЈА

ПЉЕВЉА У ОЧИМА ПУТОПИСАЦА, ПИСАЦА И ИСТРАЖИВАЧА

Др Марица МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ
ДРОБЊАЦИ – ПРИМИЋУРИ И КРАМАРИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Др Синиша МИШИЋ
ПОЛИМЉЕ И ПОТАРЈЕ У ПУТОПИСИМА XVI И XVII ВЕКА

Др Ема МИЉКОВИЋ
ПЉЕВЉА И ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ КАО ИСТРАЖИВАЧКА ТЕМА ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ОСМАНИСТИКЕ

Др Гордана ТОМОВИЋ
КТИТОРИ МАНАСТИРА СВЕТЕ ТОЈИЦЕ ПЉЕВАЉСКЕ

Др Драгана КУЈОВИЋ
РАДОВИ АУТОРА И ПРЕПИСИВАЧА НА ОРИЈЕНТАЛНИМ ЈЕЗИЦИМА ИЗ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Јово МЕДОЈЕВИЋ
ПОПУЛАЦИОНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОСТОРУ СЈЕВЕРНЕ ЦРНЕ ГОРЕ НА КРАЈУ ХХ И ПОЧЕТКОМ ХХI ВИЈЕКА И ПРИСТУП ЊИХОВОМ РЕШАВАЊУ

Аднан ПРЕКИЋ
ПОЛИТИКА ЦРНЕ ГОРЕ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ 1912 / 13.ГОДИНЕ У ИЗВЈЕШТАЈИМА МИНИСТАРСТВА КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Мр Вукић ИЛИНЧИЋ
ВУКСАН МРДАК О СВОМ ВРЕМЕНУ – ДРУГИ СВЈЕТСКИ РАТ У ВРАНЕШУ

Мр Жарко ЛЕКОВИЋ
МАНАСТИР ДОБРИЛОВИНА И ЊЕГОВА УЛОГА У ПОЛИМЉУ И ПОТАРЈУ

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
ПЉЕВЉА У РЕПОРТАЖАМА БЕОГРАДСКЕ ШТАМПЕ 1918 – 1941.

Вујадин МИЛАНОВИЋ
ПЉЕВЉА ПРИЈЕ СТО ГОДИНА
(у очима и свијести једне високообразовне и оштроумне Енглескиње)

ПРИЛОЗИ

Мр Дејан ГАЗИВОДА
АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ НА ПОДРУЧЈУ РИЈЕКЕ ТАРЕ

Зорица СТИЈЕПОВИЋ
ИЗБОР КОНЗЕРВАТОРСКИХ МЕТОДА И ЊИХОВИ УТИЦАЈИ НА КРАЈЊИ ИЗГЛЕД МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА ОД ЖЕЉЕЗА

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ
РАДОВИ НА ОБНОВИ МАНАСТИРА ДОВОЉА
(Извјештај за 2008. годину)

ПРИКАЗИ

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
ДРЖАВНИ РОДОСЛОВ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ/СХС 1918 – 1941. ГОДИНЕ, ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД, БЕОГРАД, 2008.

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА КЊ.8-9

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА
КЊ. 8-9

ТЕМА БРОЈА

са 8. научног скупа
ПЉЕВАЉСКО ДРУШТВО КРОЗ ИСТОРИЈУ
(искуства културне синтезе)

са 9. научног скупа
ПОТАРЈЕ И ПОЛИМЉЕ У ВРТЛОГУ ИНТЕРЕСА ВЕЛИКИХ СИЛА
(поводом 130 година од Берлинског конгреса
и 100 година од Анексије Босне и Херцеговине)

 

Мирослав ЛАЗИЋ, Митра ЦЕРОВИЋ
СТАНОВНИШТВО ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА ОД VI СТОЛЕЋА ПРЕ ХРИСТА ДО РОМАНИЗАЦИЈЕ

Др Мира РУЖИЋ
КОМИНИ (MUNICIPIUM S…) У СВЕТЛУ НОВИХ ИСТРАЖИВАЊА

Др Марица МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ
ДЕЛАТНОСТ КОТОРСКОГ ВЛАСТЕЛИНА И ТРГОВЦА ПЕТРА БУГОНА (БУГОНОВА) У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIV ВЕКА

Мр Жарко ЛЕКОВИЋ
МАНАСТИР ДОВОЉА

Божидар ЂОНДОВИЋ
УСТАНОВА КНЕЗА И ПРИМИЋУРА У ТУРСКО ДОБА

Др Ема МИЉКОВИЋ
ПОЧЕЦИ ИСЛАМИЗАЦИЈЕ У ПЉЕВЉИМА: УЗРОЦИ, ТОК, ПОСЛЕДИЦЕ

Др Драгана КУЈОВИЋ
АНТРОПОНИМ КАО ИЗРАЗ КУЛТУРНЕ ПОСЕБНОСТИ

Салих СЕЛИМОВИЋ
ГАСТОН ГРАВЈЕ О ПЉЕВЉИМА И ЊЕГОВОЈ ОКОЛИНИ

Мр Вукић ИЛИНЧИЋ
ТАЈНИ УГОВОР ЦРНЕ ГОРЕ, СРБИЈЕ И ТУРСКЕ У ВЕЗИ СА АНЕКСИЈОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ПО ПИТАЊУ РАШКЕ ОБЛАСТИ (САНЏАКА) 1908. ГОДИНЕ

Др Ема МИЉКОВИЋ
ПЉЕВЉА КАО СЕДИШТЕ ХЕРЦЕГОВАЧКОГ САНЏАКА

Мр Ламија АБДИЈЕВИЋ
КОНЗЕРВАТОРСКО – РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ХУСЕИН – ПАШИНОЈ ЏАМИЈИ У ПЉЕВЉИМА

Др Недељко РАДОСАВЉЕВИЋ
НЕКОЛИКО ИЗВОРА О ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ И ХЕРЦЕГОВАЧКОЈ МИТРОПОЛИЈИ ПОД ДУХОВНОМ ВЛАШЋУ ВАСЕЉЕНСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ (1766 – 1878)
(методолошки приступ њиховој анализи)

Мр Вукић ИЛИНЧИЋ
ПРЕЛАЗАК ВАСОЈЕВИЋА У СРБИЈУ 1861. ГОДИНЕ

Салих СЕЛИМОВИЋ
ПЉЕВЉА У МЕМОАРИМА СИМОНА ЈОАНОВИЋА

Мр Жарко ЛЕКОВИЋ
ЗЛОЧИНИ НАД СРПСКИМ ПРАВОСЛАВНИМ СТАНОВНИШТВОМ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА (1870 – 1912)

Мр Душан ТОПАЛОВИЋ
ИЗВЈЕШТАЈ ШВЕДСКОГ КАПЕТАНА ЕРИКА ГУСТАВА АФ ЕДХОЛМА О ЦРНОЈ ГОРИ У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
АУСТРОУГАРСКА ОКУПАТОРСКА УПРАВА У ПЉЕВЉИМА У ТОКУ ПРВОГ СВЈЕТСКОГ РАТА (1915 – 1918)

Салих СЕЛИМОВИЋ
БОЈКОТ АУСТРОУГАРСКЕ РОБЕ У ПЉЕВАЉСКОМ И СЈЕНИЧКОМ САНЏАКУ ЗА ВРЕМЕ АНЕКСИОНЕ КРИЗЕ 1908/1909. ГОДИНЕ

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ
ПЉЕВАЉСКО ДРУШТВО У КОНТЕКСТУ ЗАПИСНИКА СЈЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ОДБОРА У ПЉЕВЉИМА
(27. октобар 1918. – 4. март 1920)

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
ПЉЕВЉАЦИ У СЛУЖБИ ДИПЛОМАТИЈЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (1919 – 1945)

Мр Аднан ПРЕКИЋ
НАУЧНО – МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ ПЉЕВАЉА ИЗМЕЂУ ДВА СВЈЕТСКА РАТА

Др Мирко ПЕЈОВИЋ
ЛИЧНОСТ У СПЕКТРУ ОД УНИВЕРЗАЛНОГ ДО РЕГИОНАЛНОГ

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА КЊ.10-11

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА
КЊ. 10-11

ТЕМА БРОЈА

са 10. научног скупа
ОДНОС ИСТОРИЈСКЕ ДЕМОГРАФИЈЕ И ПОЛИТИЧКЕ ИСТОРИЈЕ
(на примјеру Средњег Потарја и Полимља)

са 11. научног скупа
ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА
(на примјеру Средњег Потарја и Полимља)

 

Др Синиша МИШИЋ
ИНОКОСНЕ ПОРОДИЦЕ И ЗАДРУГЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ*

Др Ема МИЉКОВИЋ
ОСМАНСКЕ ПОПИСНЕ КЊИГЕ КАО ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈСКУ ДЕМОГРАФИЈУ: ПРИМЕР НАХИЈЕ КУКАЊ

Др Недељко В. РАДОСАВЉЕВИЋ
ПЉЕВЉА И ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ У ИЗВЕШТАЈИМА КЊАЖЕСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ИЗ УЖИЧКЕ НАХИЈЕ И ОКРУЖЈА УЖИЧКОГ 1816 – 1839

Салих СЕЛИМОВИЋ
КАРАЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ У ИСТОРИЈИ И НАРОДНОЈ ТРАДИЦИЈИ НА СЈЕНИЧКО-ПЕШТЕРСКОЈ ВИСОРАВНИ

А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, П. Лутовац, А.К. Агаджанян, И.А. Вислобокова, В.А. Ульянов, А.А. Анойкин, М. Живановић
ПРОУЧАВАЊЕ ПЕЋИНЕ ТРЛИЦА У БЛИЗИНИ ГРАДА ПЉЕВЉА НА СЈЕВЕРУ ЦРНЕ ГОРЕ

Др Драгана КУЈОВИЋ
ИСЕЉАВАЊЕ МУСЛИМАНСКОГ СТАНОВНИШТВА ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ НАКОН БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА (ЗАПАЖАЊА О ПЉЕВЉИМА КАО ЈЕДНОМ ОД ИСЕЉЕНИЧКИХ ПРАВАЦА ТОГ ВРЕМЕНА)

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
ДЕМОГРАФИЈА И ДЕМОГРАФСКА КРЕТАЊА У ПЉЕВЉИМА (1918 – 1941)

Др Сања ПАЈИЋ
ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ИСТОРИЈЕ МАНАСТИРА ДУБОЧИЦЕ

Академик Љубомир ЗУКОВИЋ
ПИРЛИТОРСКИ ВОЈВОДА МОМЧИЛО

Др Бранко БАНОВИЋ
”ИСТОРИЈА ПЉЕВАЉА” – ОСВРТ НА ПОЛЕМИКЕ ИЗ УГЛА САВРЕМЕНЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ (КОЛИКО БИ ТЕК МЕТУЗАЛЕМ ИМАО ПРИМЈЕДБИ)

Салих СЕЛИМОВИЋ
НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МИГРАЦИОНИХ И ДЕМОГРАФСКИХ КРЕТАЊА НА СЈЕНИЧКО-ПЕШТЕРСКОЈ ВИСОРАВНИ У ТОКУ XIX, XX И ДО ПОЧЕТКА XXI ВЕКА

 

Кликните на наслов испод да приступите садржају,
затим, изаберизе и кликните на појединачну ставку садржаја да би сте излистали комплетан тект!