Arhiva Kategorije: Foto Galerija

STEĆCI NA TERITORIJI OPŠTINE PLJEVLJA – VRULJA-MARINA ŠUMA

STEĆCI NA TERITORIJI OPŠTINE PLjEVLjA

STEĆCI NA TERITORIJI OPŠTINE PLJEVLJA – MATARUGE-MOLIKA

STEĆCI NA TERITORIJI OPŠTINE PLJEVLJA - MATARUGE-MOLIKA

NAUČNI SKUP XV

Naučni skup XV, Program, Pljevlja

  Kao što znate, većina velikih svjetskih sila uzela je svoje učešće u jednom od najsmrtonosnijih sukoba u istoriji čovječanstva. U ratu koji se vodio na nekoliko frontova koji su presijecali Evropu, prema određenim podacima 70 miliona ljudi bilo je pod oružjem, od čega u Evropi preko 60 miliona. Pa […]

NAUČNI SKUP XIV

Naučni skup XIV, učesnici

  Četrnaesti naučni skup održan je u godini u kojoj se obilježavalo 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša, tako da je i tema naučnog skupa bila u skladu sa ovom velikom godišnjicom – PROSVETNI I KULTURNI ŽIVOT POTARJA I POLIMLJA (povodom 200-godišnjice rođenja P. P. Njegoša)

NAUČNI SKUP XIII

XIII Naučni skup u Pljevljima

  U političkoj, socijalnoj i  kulturnoj istoriji Pljevalja, ali i cijelog regiona, oslobođenje od Otomanske imperije 1912. godine, predstavlja istorijsku prekretnicu – a  dana 27. oktobra 1912. godine, Osmanska imperija je nakon 450 godina, napustila Pljevlja.  Obilježavajući taj događaj tačno jedan vijek kasnije, Zavičajni muzej je na trinaestom po redu […]