Др Слободан Мишовић – СТАНОВНИШТВО ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Након пописа становништва, домаћинстава и станова у Црној Гори 2011. године, Завод за статистику Црне Горе званично је објавио податак да у општини Пљевља живи 30.786 становника. У поређењу са претходним пописом из 2003. године, по којем су Пљевља бројала 36.918 становника, уочљива је необична чињеница да се за само осам година број становника у Пљевљима смањио за више од шест хиљада, односно за 16,6%. Уколико овај податак сагледамо у контексту резултата добијених пописом становништва у посљедњих 90 година, односно у времену од 1921. године када је у Пљевљима извршен први званичан попис, онда можемо јасно закључити да се Пљевља данас налазе у једној врло озбиљној негативној и крајње незавидној демографској ситуацији.