Предмети из етнографског одјељења буцат жбан

Предмети из етнографског одјељења буцат жбан
« ПРЕДМЕТИ ЕТНОГРАФСКЕ ЗБИРКЕ