Spomenka Pavlović, Rudari, ulje na platnu

Spomenka Pavlović, Rudari, ulje na platnu
« УМЈЕТНИЧКА ЗБИРКА МУЗЕЈА