Zora Petrović, Crnogorka, ulje na platnu

Zora Petrović, Crnogorka, ulje na platnu
« УМЈЕТНИЧКА ЗБИРКА МУЗЕЈА