ИЗ АРХИВА РТЦГ – МУНИЦИПИУМ С…

 Видео запис из архива РТЦГ 1976. године

Академик Драгослав Срејовић и проф. др Александра Цермановић Кузмановић о значају и вриједности археолошког локалитета у Коминима, Муниципиум С…