КОМИНИ, АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА 2008. ГОД.

Комини, археолошка ископавања 2008.год. 26

 

Током 2008. године, у сарадњи са Археолошком збирком Филозофског факултета у Београду и Републикчиким заводом за заштиту споменика културе са Цетиња, Завичајни музеј је наставио прву фазу заштитних археолошких истраживања на античком локалитету Муниципиум С… у Коминима. Кампању на самом терену августа и септембра мјесеца спроводила је екипа од седам стручих лица, десет студената и четрдесатак физичких радника