МЕДЕНА СТИЈЕНА

сл.01 Медена стијена

Медена стијена је још један праисторијски локалитет, такође смјештен у кањону Ћехотине, нешто ниже од осталих. Истраживан је пуних девет година (1983-1991), а пронађени материјал, веома бројан и садржајан, потврђује континуитет живота човјека и у времену после 12 000 год. п.н.е. и то све до 2 000 п.н.е. Даклe, тај локалитет је и свједок вемена средине деветог миленијума када долази до промјене климе, отопљавања, краја леденог доба и почетка последње геолошке епохе, тзв. Холоцена.  Медена стијена је свједок и времена од 5000 год.   п.н..е., када општа клима достиже свој оптимум и када у готово цијелој југоисточној  Европи почиње млађе камено доба, тзв. Неолит.