ПЉЕВЉА ПОЛОВИНОМ 20-ОГ ВИЈЕКА

Пљевља половином 20-ог вијека  1