Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ – РАДОВИ НА ОБНОВИ МАНАСТИРА ДОВОЉА (Извјештај за 2008. годину)

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ – РАДОВИ НА ОБНОВИ МАНАСТИРА ДОВОЉА (Извјештај за 2008. годину)
Цијели екран Назад на садржај

У сарадњи са Одбором за обнову манастира Довоља, Завичајни музеј је
грађевинским радовима током 2008. године започео прву фазу реконструк-
ције манастирских конака. На основу резултата раније спроведених систе-
матских археолошких истраживања у дијелу манастирских конака, током
прошле године урађена је сва неопходна пројектна документација за његову
реконструкцију. У складу са Законом, пројектна документација је овјерена
од стране надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе са
Цетиња.