идео запис са отварања изложбе СПОМЕНИЧКО НАСЛИЈЕЂЕ НОБ-а НА ПРОСТОРУ ПЉЕВАЉА

идео запис са отварања изложбе СПОМЕНИЧКО НАСЛИЈЕЂЕ НОБ-а НА ПРОСТОРУ ПЉЕВАЉА
« СПОМЕНИЧКО НАСЛИЈЕЂЕ НОБ-а НА ПРОСТОРУ ПЉЕВАЉА