УМИЈЕЋЕ ИСЛАМСКЕ МИНИЈАТУРЕ – КУР’АН ХУСЕИН-ПАШЕ БОЉАНИЋА ИЗ XVI ВИЈЕКА

Видео запис са отварања изложбе, Пљеваљска хроника РТВ Пљевља 18. децембар 2016. год