Мр Аднан ПРЕКИЋ – ПОЛИТИКА ЦРНЕ ГОРЕ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ 1912 / 13.ГОДИНЕ У ИЗВЈЕШТАЈИМА МИНИСТАРСТВА КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Мр Аднан ПРЕКИЋ – ПОЛИТИКА ЦРНЕ ГОРЕ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ 1912 / 13.ГОДИНЕ У ИЗВЈЕШТАЈИМА МИНИСТАРСТВА КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ
Цијели екран Назад на садржај

Од почетка конституисања Црне Горе као самосталне државе у XVIII ви-
јеку па до губитка њене државности, територијалне аспирације на области
у њеном окружењу, прије свега османске, биле су детерминанте на којима
је почивала и у складу са којима се развијала и конституисала црногорска
државност.