Академик Зоран ЛАКИЋ – ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА НОП- а И ЊЕН УТИЦАЈ НА ПРИЛИКЕ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ

Академик Зоран ЛАКИЋ – ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА НОП- а И ЊЕН УТИЦАЈ НА ПРИЛИКЕ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ
Цијели екран Назад на садржај

Говорићу о томе како се генерална линија револуционарног субјекта у току рата 1941-1945. – преламала на конкретне прилике у Пљеваљском крају.