Akademik Zoran LAKIĆ – GLOBALNA POLITIKA NOP- a I NJEN UTICAJ NA PRILIKE U PLJEVALJSKOM KRAJU

Akademik Zoran LAKIĆ – GLOBALNA POLITIKA NOP- a I NJEN UTICAJ NA PRILIKE U PLJEVALJSKOM KRAJU
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Govoriću o tome kako se generalna linija revolucionarnog subjekta u toku rata 1941-1945. – prelamala na konkretne prilike u Pljevaljskom kraju.