Др Гордана ТОМОВИЋ – НАХИЈА КАВА (1468/9 – 1477)

Др Гордана ТОМОВИЋ – НАХИЈА КАВА (1468/9 – 1477)
Цијели екран Назад на садржај

Најстарији сачувани турски пописи српских земаља из прве половине XV века, настали одмах по формирању првих енклава под турском влашћу, потом већих географских целина као што су била скопско и босанско крајиште и, најзад, по коначном освајању, бележећи затечену насељеност и становништво открили су обиље топономастичке грађе, међу којом су били називе појединих мањих или већих области, непознатих из других извора.