GLASNIK ZAVIČAJNOG MUZEJA KNJ. 1-11 Sadržaj

Zavičajni muzej Pljevlja - Glasnik Zavičajnog Muzeja

Kliknite na naslov ispod da pristupite sadržaju,

zatim, izaberize i kliknite na pojedinačnu stavku sadržaja da bi ste izlistali kompletan tekst!

GLASNIK ZAVIČAJNOG MUZEJA KNJ. 1
GLASNIK ZAVIČAJNOG MUZEJA KNJ.2

GLASNIK ZAVIČAJNOG MUZEJA
KNJ. 2

TEMA BROJA

DRUŠTVO I KULTURNI IDENTITET PLJEVALJSKOG KRAJA
(Od srednjeg vijeka do novijeg vremena)

Dr Tibor ŽIVKOVIĆ
PLJEVALJSKI KRAJ U RANOM SREDNJEM VEKU

Akademik Desanka KOVAČEVIĆ-KOJIĆ
PLJEVLJA U URBANIZACIJI POLIMLJA I GORNJEG PODRINJA

Doc. dr Siniša MIŠIĆ
TOPONOMASTIKA KAO IZVOR ZA ISTORIJSKU GEOGRAFIJU (PRIMER PLJEVALJSKOG KRAJA)

Dr Ruža ĆUK
DUBROVAČKA PORODICA NEMANJA POREKLOM IZ PLJEVALJA

Mr Gordana TOMOVIĆ
PLJEVLJA I OKOLINA NA STARIM KARTAMA

Dušan SPASIĆ
SREDNJOVEKOVNI GRAD RAVAN
(prethodna istraživanja)

Vladeta PETROVIĆ
PLJEVALJSKI KRAJ U POZNOM SREDNJEM VEKU
(Prilog istraživanju nosilaca urbanog razvoja)

Dr Đuro TOŠIĆ
ZEMLJORADNJA PLJEVALJSKOG KRAJA U PRVIM GODINAMA TURSKE VLADAVINE

Mr Ema MILJKOVIĆ-BOJANIĆ
PORODICA U PLJEVALJSKOM KRAJU U PRVOM VEKU OSMANSKE VLADAVINE

Dr Marica MALOVIĆ-ĐUKIĆ
DROBNJAK POD TURSKOM VLAŠĆU U HV VEKU

Mr Srđan RUDIĆ
PLJEVALJSKI KRAJ U PUTOPISIMA HVI VEKA

Prof. dr Čedomir M. LUČIĆ
VJERSKA TRANSFORMACIJA SRBA RAŠKOG POJASA POSLIJE TURSKIH OSVAJANJA

Dr Slavenko TERZIĆ
PLJEVALJSKI PUT DRUŠTVENE I KULTURNE MODERNIZACIJE (1804 – 1912)

Salih SELIMOVIĆ
SRBI MUSLIMANI I NJIHOVA DENACIONALIZACIJA

Milić F. PETROVIĆ
KULTURNO – PROSVETNA MISIJA PLJEVALJSKE GIMNAZIJE 1901 – 1941.

Dr Radoslav RASPOPOVIĆ
O VOJNIM GUBICIMA PLJEVALJSKOG KRAJA U PRVOM SVJETSKOM RATU PREMA PODACIMA PUKOVNIKA VUKAŠINA BOŽOVIĆA

Akademik Zoran LAKIĆ
GLOBALNA POLITIKA NOP- a I NJEN UTICAJ NA PRILIKE U PLJEVALJSKOM KRAJU

PRILOZI

Dr Dragana KUJOVIĆ
PRILOG PROUČAVANJA PLJEVALJSKE BAŠTINE

Mr Nedeljko RADOSAVLJEVIĆ
DVA PISMA HERCEGOVAČKOG MITROPOLITA AKSENTIJA II PALIKUĆE

Predrag VUKIĆ
MANASTIR SV. TROJICE KOD PLJEVALJA I AGRARNA REFORMA 1946.
(arhivska dokumenta)

HRONIKA

Radoman Risto MANOJLOVIĆ
OBNOVA MANASTIRA DOVOLJE
(Izvještaj o radovima tokom 2000. godine)

GLASNIK ZAVIČAJNOG MUZEJA KNJ 3
GLASNIK ZAVIČAJNOG MUZEJA KNJ.5

GLASNIK ZAVIČAJNOG MUZEJA
KNJ. 5

TEMA BROJA

SREDNJE POLIMLJE I POTARJE KAO ISTRAŽIVAČKI PROBLEM
(Povodom stogodišnjice od smrti Tanasija Pejatovića)

Prof, dr Siniša MIŠIĆ
POTARJE U SREDNJEM VEKU

Dr Ruža ĆUK
O TRGOVCIMA PLJEVALJSKOG KRAJA U SREDNJEM VEKU

Dr Marica MALOVIĆ-ĐUKIĆ
ULOGA DROBNJAKA U PRIVREDNOM ŽIVOTU PLJEVALJSKOG KRAJA U POZNOM SREDNJEM VEKU

Doc. dr Ema MILJKOVIĆ
RAZVOJ GRADA ORIJENTALNOG TIPA U POLIMLJU I POTARJU: PLJEVLJA OD SREDNJOVEKOVNOG SRPSKOG TRGA DO OSMANSKE KASABE

Dr Gordana TOMOVIĆ
NAHIJA KAVA (1468/9 – 1477)

Dr Slavenko TERZIĆ
AUSTROUGARSKA ISTRAŽIVANJA SREDNJEG POLIMLJA I POTARJA (1878 – 1908 )

Akademik Ljubomir ZUKOVIĆ
I NAUČNIK I UMETNIK

Mr Žarko LEKOVIĆ
PRENĆANI KRAJEM XIX I POČETKOM XX VIJEKA

Prof. Miloš STAROVLAH
PLJEVLJA NA ČETVOROMEĐI (1878 – 1912)

Mr Vukić ILINČIĆ
KARAKTERISTIKE NACIONALNO-OSLOBODILAČKE POLITIKE KRALJA NIKOLE PREMA SREDNJEM POLIMLJU I POTARJU U VRIJEME BALKANSKIH RATOVA

Prof. dr Anika SKOVRAN
OSVRT NA PUTEVE NASTANKA I OBNOVE RIZNICE MANASTIRA SVETE TROJICE KOD PLJEVALJA

Prof. Dobrilo ARANITOVIĆ
PLJEVALJSKI KRAJ U PUTOPISNOJ PROZI GRIGORIJA BOŽOVIĆA ILI: PLJEVLJA – LJUBAV I KOB JEDNOG PUTOPISCA

Milić F. PETROVIĆ
BOGOMIR AĆIMOVIĆ DALMA SVESTRANI STVARALAC IZ PLEJADE ISTAKNUTIH PLJEVLJAKA

Salih SELIMOVIĆ
OSTACI HRIŠĆANSKIH TRDICIJA KOD MUSLIMANA U SREDNJEM POLIMLJU, BIHORU I NA PEŠTERSKOJ VISORAVNI

Prof. dr Slobodan MIŠOVIĆ
STANOVNIŠTVO PLJEVALJSKOG KRAJA U 20. VEKU

Prof. dr Milorad VASOVIĆ 
GEOGRAFSKE OSOBENOSTI I POTENCIJALI PLJEVALJSKOG KRAJA

Akademik Zoran LAKIĆ
PERSONALIZOVANA ISTORIJA I DEPERSONALIZOVANA ISTORIOGRAFIJA

Prof. dr Jelica STOJANOVIĆ
NEKE PRAVOPISNE I FONETSKE KARAKTERISTIKE BJELOPOLJSKOG ČETVOROJEVANĐELJA (U KONTEKSTU OSTALIH SRPSKOSLOVENSKIH SPOMENIKA)

Dr Draga BOJOVIĆ
MJESTO GOVORA POTARJA NA SRPSKOJ DIJALEKATSKOJ MAPI (NA PRIMJERIMA KOTINUANATA ,,JATA”)

Radoman Risto MANOJLOVIĆ
RADOVI NA OBNOVI MANASTIRA DOVOLJA – IZVJEŠTAJ ZA 2005.GODINU

GLASNIK ZAVIČAJNOG MUZEJA KNJ.7

GLASNIK ZAVIČAJNOG MUZEJA
KNJ. 7

TEMA BROJA

PLJEVLJA U OČIMA PUTOPISACA, PISACA I ISTRAŽIVAČA

Dr Marica MALOVIĆ-ĐUKIĆ
DROBNJACI – PRIMIĆURI I KRAMARI U SREDNJEM VEKU

Dr Siniša MIŠIĆ
POLIMLJE I POTARJE U PUTOPISIMA XVI I XVII VEKA

Dr Ema MILJKOVIĆ
PLJEVLJA I PLJEVALJSKI KRAJ KAO ISTRAŽIVAČKA TEMA JUŽNOSLOVENSKE OSMANISTIKE

Dr Gordana TOMOVIĆ
KTITORI MANASTIRA SVETE TOJICE PLJEVALJSKE

Dr Dragana KUJOVIĆ
RADOVI AUTORA I PREPISIVAČA NA ORIJENTALNIM JEZICIMA IZ PLJEVALJSKOG KRAJA

Jovo MEDOJEVIĆ
POPULACIONI PROBLEMI NA PROSTORU SJEVERNE CRNE GORE NA KRAJU HH I POČETKOM HHI VIJEKA I PRISTUP NJIHOVOM REŠAVANJU

Adnan PREKIĆ
POLITIKA CRNE GORE U PLJEVALJSKOM KRAJU 1912 / 13.GODINE U IZVJEŠTAJIMA MINISTARSTVA KRALJEVINE CRNE GORE

Mr Vukić ILINČIĆ
VUKSAN MRDAK O SVOM VREMENU – DRUGI SVJETSKI RAT U VRANEŠU

Mr Žarko LEKOVIĆ
MANASTIR DOBRILOVINA I NJEGOVA ULOGA U POLIMLJU I POTARJU

Milić F. PETROVIĆ
PLJEVLJA U REPORTAŽAMA BEOGRADSKE ŠTAMPE 1918 – 1941.

Vujadin MILANOVIĆ
PLJEVLJA PRIJE STO GODINA
(u očima i svijesti jedne visokoobrazovne i oštroumne Engleskinje)

PRILOZI

Mr Dejan GAZIVODA
ARHEOLOŠKI LOKALITETI NA PODRUČJU RIJEKE TARE

Zorica STIJEPOVIĆ
IZBOR KONZERVATORSKIH METODA I NJIHOVI UTICAJI NA KRAJNJI IZGLED MUZEJSKIH PREDMETA OD ŽELJEZA

Radoman Risto MANOJLOVIĆ
RADOVI NA OBNOVI MANASTIRA DOVOLJA
(Izvještaj za 2008. godinu)

PRIKAZI

Milić F. PETROVIĆ
DRŽAVNI RODOSLOV KRALJEVINE JUGOSLAVIJE/SHS 1918 – 1941. GODINE, PROSVETNI PREGLED, BEOGRAD, 2008.

GLASNIK ZAVIČAJNOG MUZEJA KNJ.8-9

GLASNIK ZAVIČAJNOG MUZEJA
KNJ. 8-9

TEMA BROJA

sa 8. naučnog skupa
PLJEVALJSKO DRUŠTVO KROZ ISTORIJU
(iskustva kulturne sinteze)

sa 9. naučnog skupa
POTARJE I POLIMLJE U VRTLOGU INTERESA VELIKIH SILA
(povodom 130 godina od Berlinskog kongresa
i 100 godina od Aneksije Bosne i Hercegovine)

 

Miroslav LAZIĆ, Mitra CEROVIĆ
STANOVNIŠTVO PLJEVALJSKOG KRAJA OD VI STOLEĆA PRE HRISTA DO ROMANIZACIJE

Dr Mira RUŽIĆ
KOMINI (MUNICIPIUM S…) U SVETLU NOVIH ISTRAŽIVANJA

Dr Marica MALOVIĆ-ĐUKIĆ
DELATNOST KOTORSKOG VLASTELINA I TRGOVCA PETRA BUGONA (BUGONOVA) U PRVOJ POLOVINI XIV VEKA

Mr Žarko LEKOVIĆ
MANASTIR DOVOLJA

Božidar ĐONDOVIĆ
USTANOVA KNEZA I PRIMIĆURA U TURSKO DOBA

Dr Ema MILJKOVIĆ
POČECI ISLAMIZACIJE U PLJEVLJIMA: UZROCI, TOK, POSLEDICE

Dr Dragana KUJOVIĆ
ANTROPONIM KAO IZRAZ KULTURNE POSEBNOSTI

Salih SELIMOVIĆ
GASTON GRAVJE O PLJEVLJIMA I NJEGOVOJ OKOLINI

Mr Vukić ILINČIĆ
TAJNI UGOVOR CRNE GORE, SRBIJE I TURSKE U VEZI SA ANEKSIJOM BOSNE I HERCEGOVINE I PO PITANJU RAŠKE OBLASTI (SANDŽAKA) 1908. GODINE

Dr Ema MILJKOVIĆ
PLJEVLJA KAO SEDIŠTE HERCEGOVAČKOG SANDŽAKA

Mr Lamija ABDIJEVIĆ
KONZERVATORSKO – RESTAURATORSKI RADOVI NA HUSEIN – PAŠINOJ DŽAMIJI U PLJEVLJIMA

Dr Nedeljko RADOSAVLJEVIĆ
NEKOLIKO IZVORA O PLJEVALJSKOM KRAJU I HERCEGOVAČKOJ MITROPOLIJI POD DUHOVNOM VLAŠĆU VASELJENSKE PATRIJARŠIJE (1766 – 1878)
(metodološki pristup njihovoj analizi)

Mr Vukić ILINČIĆ
PRELAZAK VASOJEVIĆA U SRBIJU 1861. GODINE

Salih SELIMOVIĆ
PLJEVLJA U MEMOARIMA SIMONA JOANOVIĆA

Mr Žarko LEKOVIĆ
ZLOČINI NAD SRPSKIM PRAVOSLAVNIM STANOVNIŠTVOM PLJEVALJSKOG KRAJA (1870 – 1912)

Mr Dušan TOPALOVIĆ
IZVJEŠTAJ ŠVEDSKOG KAPETANA ERIKA GUSTAVA AF EDHOLMA O CRNOJ GORI U PRVOM BALKANSKOM RATU

Milić F. PETROVIĆ
AUSTROUGARSKA OKUPATORSKA UPRAVA U PLJEVLJIMA U TOKU PRVOG SVJETSKOG RATA (1915 – 1918)

Salih SELIMOVIĆ
BOJKOT AUSTROUGARSKE ROBE U PLJEVALJSKOM I SJENIČKOM SANDŽAKU ZA VREME ANEKSIONE KRIZE 1908/1909. GODINE

Radoman Risto MANOJLOVIĆ
PLJEVALJSKO DRUŠTVO U KONTEKSTU ZAPISNIKA SJEDNICA OPŠTINSKOG ODBORA U PLJEVLJIMA
(27. oktobar 1918. – 4. mart 1920)

Milić F. PETROVIĆ
PLJEVLJACI U SLUŽBI DIPLOMATIJE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE (1919 – 1945)

Mr Adnan PREKIĆ
NAUČNO – METODOLOŠKI OKVIR PROUČAVANJA PROŠLOSTI PLJEVALJA IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

Dr Mirko PEJOVIĆ
LIČNOST U SPEKTRU OD UNIVERZALNOG DO REGIONALNOG

GLASNIK ZAVIČAJNOG MUZEJA KNJ.10-11

GLASNIK ZAVIČAJNOG MUZEJA
KNJ. 10-11

TEMA BROJA

sa 10. naučnog skupa
ODNOS ISTORIJSKE DEMOGRAFIJE I POLITIČKE ISTORIJE
(na primjeru Srednjeg Potarja i Polimlja)

sa 11. naučnog skupa
ISTORIJA I TRADICIJA
(na primjeru Srednjeg Potarja i Polimlja)

 

Dr Siniša MIŠIĆ
INOKOSNE PORODICE I ZADRUGE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI*

Dr Ema MILJKOVIĆ
OSMANSKE POPISNE KNJIGE KAO IZVORI ZA ISTORIJSKU DEMOGRAFIJU: PRIMER NAHIJE KUKANJ

Dr Nedeljko V. RADOSAVLJEVIĆ
PLJEVLJA I PLJEVALJSKI KRAJ U IZVEŠTAJIMA KNJAŽESKOJ KANCELARIJI IZ UŽIČKE NAHIJE I OKRUŽJA UŽIČKOG 1816 – 1839

Salih SELIMOVIĆ
KARAĐORĐE PETROVIĆ U ISTORIJI I NARODNOJ TRADICIJI NA SJENIČKO-PEŠTERSKOJ VISORAVNI

A.P. Derevяnko, M.V. Šunьkov, P. Lutovac, A.K. Agadžanяn, I.A. Vislobokova, V.A. Ulьяnov, A.A. Anoйkin, M. Živanović
PROUČAVANJE PEĆINE TRLICA U BLIZINI GRADA PLJEVLJA NA SJEVERU CRNE GORE

Dr Dragana KUJOVIĆ
ISELJAVANJE MUSLIMANSKOG STANOVNIŠTVA IZ CRNE GORE NAKON BERLINSKOG KONGRESA (ZAPAŽANJA O PLJEVLJIMA KAO JEDNOM OD ISELJENIČKIH PRAVACA TOG VREMENA)

Milić F. PETROVIĆ
DEMOGRAFIJA I DEMOGRAFSKA KRETANJA U PLJEVLJIMA (1918 – 1941)

Dr Sanja PAJIĆ
PRILOG POZNAVANJU ISTORIJE MANASTIRA DUBOČICE

Akademik Ljubomir ZUKOVIĆ
PIRLITORSKI VOJVODA MOMČILO

Dr Branko BANOVIĆ
”ISTORIJA PLJEVALJA” – OSVRT NA POLEMIKE IZ UGLA SAVREMENE ANTROPOLOGIJE (KOLIKO BI TEK METUZALEM IMAO PRIMJEDBI)

Salih SELIMOVIĆ
NEKE KARAKTERISTIKE MIGRACIONIH I DEMOGRAFSKIH KRETANJA NA SJENIČKO-PEŠTERSKOJ VISORAVNI U TOKU XIX, XX I DO POČETKA XXI VEKA

 

Kliknite na naslov ispod da pristupite sadržaju,
zatim, izaberize i kliknite na pojedinačnu stavku sadržaja da bi ste izlistali kompletan tekt!