СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ БАРА

''Споменичко наслеђе Бара'' 6

Овом изложбом, која концепцијски обухвата поставку комбиновану фотозаписима, предоченим подацима из писаних историјских извора и оригиналним експонатима предивне камене пластике, желимо да кроз сегмент непокретних споменика културе, уствари, представимо, односно вама приближимо, готово цјелокупну културну баштину Бара. Данас се на простору Бара налази чак 32 регистрована, законом заштићена споменика културе, и то, један, Стари Бар наравно, I категорије, тринаест II и осамнаест III категорије, што предтавља импозантних 10-ак % од 357 укупно заштићених споменика културе Црне Горе.