Мач војводе Момчила, Пљевља

Мач војводе Момчила, Пљевља
« Мач војводе Момчила, Пљевља