6 СПОМЕНИЧКО НАСЛИЈЕЂЕ НОБ-а НА ПРОСТОРУ ПЉЕВАЉА

6 СПОМЕНИЧКО НАСЛИЈЕЂЕ НОБ-а НА ПРОСТОРУ ПЉЕВАЉА
« СПОМЕНИЧКО НАСЛИЈЕЂЕ НОБ-а НА ПРОСТОРУ ПЉЕВАЉА