СТЕЋЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА – МАТАРУГЕ-МОЛИКА

СТЕЋЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА - МАТАРУГЕ-МОЛИКА

У селу Матаруге, удаљеном од Пљеваља 20 км према југоистоку, на брежуљку званом Молика, налази се некропола са стећцима. Стећци се налазе у савременом православном гробљу гдје се и даље врши сахрањивање покојника, па се може претпоставити да је дио њих који се налазе непосредно уз новије гробове дислоциран са мјеста на коме се првобитно налазио. Највећи број споменика се налази у сјеверном дијелу гробља, на самом улазу (три примјерка су изван ограде гробља), мањи дио у средини, док се у јужном дијелу гробља налазе рушевине цркве-капеле у које је уграђен мањи број стећака.
Податке о овој некрополи налазимо код Бешлагића који биљежи да се на некрополи налази 44 стећка – 2 плоче, 35 сандука и 7 слемењака. Велики број стећака је, иако се претпоставља да су били добро обрађени, оштећен, окрњен или утонуо у земљу. Споменици су постављени у низове, у правцу исток-запад, осим пет примјерака који су оријентације сјевер-југ.
Украшено је 7 примјерака – 2 сандука и 5 слемењака, а 4 сљемењака имају четвороводни кров.
На некрополи је евидентирано 63 споменика, а према облику њихов однос је следећи: 30 плоча, 8 сандука, 2 сандука специфичног облика, 3 сљемењака, 4 сљемењака са постољем, 3 стуба и 13 споменика чији облик није могуће идентификовати. Углавном су постављени у правцу исток-запад, а највећи број оних који одступају од овог правца налази се у јужном дијелу гробља гђе се налазе остаци цркве-капеле и дијелу око ње, па је евидентно да су они дислоцирани.
Највећи број споменика облика плоче које налазимо на некрополи је грубе израде, утонуо у земљу или пак необрађен. Углавном су постављене у правцу исток-запад, осим двије – једна у сјеверном дијелу гробља која је оријентисана у правцу сјевер-југ, и друга која се налази изван ограде гробља и постављена је у правцу сјевероисток-југозапад. У средишњем дијелу гробља још двије плоче одступају од основног правца, али с обзиром на то да се налазе у непосредној близини нових гробова, вјероватно су дислоциране, као и оне које се налазе у јужном дијелу гробља. Највећи број плоча је дужине око 150 цм, свега њих неколико имају мање димензије, дужине испод 100 цм. Украшено је седам примјерака, док су код осталих горње површине веома оштећене или слабо обрађене. Приликом утврђивања облика споменика од којих је велики број утонуо у земљу, и овде је примијењен критеријум по коме све споменике до 30 цм висине треба сврстати у плоче док се не потврди супротно.

Током 2012. године, два стећка су однешени у Народни музеј Црне Горе и данас се налазе у Лапидаријуму у дворишту Његошевог музеја Биљарде на Цетињу (један који се налазио прије улаза у гробље и други непосредно након самом улаза).

 

Фото галерија стећака у Матаругама – Молика