Архива Ознака: АГРАРНА РЕФОРМА 1946

Предраг ВУКИЋ – МАНАСТИР СВ. ТРОЈИЦЕ КОД ПЉЕВАЉА И АГРАРНА РЕФОРМА 1946. (архивска документа)

Државна и партијска власт успостављена након свршетка НОБ-е и социјалистичке револуције 1945. године и утемељена на начелима милитантног атеизма и идеолошке искључивости, усвојила је и спровела низ законодавних аката са основним циљем да дерогира материјалну основу и духовну мисију вјерских заједница у Црној Гори и Југославији уопште (закон о аграрној реформи, укидање вјерске наставе, институција грађанског брака, одвајање цркве од државе и сл.).