Архива Ознака: Човек

Др Мирко ПЕЈОВИЋ – ЛИЧНОСТ У СПЕКТРУ ОД УНИВЕРЗАЛНОГ ДО РЕГИОНАЛНОГ

Човек као биће не може постојати, а да нема личности. Природа се по-
старала уз сложене биопсихолошке и спољне утицаје да ствара општу раз-
новрсност личности. Још нико није пронашао две апсолутно идентичне лич-
ности. Чак и једнојајчани близанци психолошки се разликују у појединим
финесама. У сложеном биоинжењерингу хипотетичног будућег клонирања
личности и клонирана личност као копија дародавца неће бити апсолутно
идентична.