Архива Ознака: Др Момчило МИТРОВИЋ

Др Момчило МИТРОВИЋ – ФОНД ЗА ОБНОВУ ЗЕМЉЕ И ПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ – НА ПРИМЕРУ ПЉЕВЉАНСКОГ СРЕЗА (1945 – 1946)

Изучавање обнове и изградње привреде после Другог светског рата (термин је из оног времена) сматрамо вишезначајним. Иако врло кратак период, обнова у Југославији је показала велике могућности, на једној страни, а на другој, неке елементе привредног развоја који he бити стратегија за време које је долазило.