Архива Ознака: Државни архив Црне Горе

Мр Жарко ЛЕКОВИЋ – ПРЕНЋАНИ КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВИЈЕКА

Политичке, културне и социјалне прилике у Пренћанима крајем XIX и почетком XX вијека могу се пратити кроз разне извјештаје царинарница као и писма водећих личности из тог краја. Ова документа се у нешто већем броју налазе у Државном архиву Црне Горе и Архиву Србије. У овом свом раду покушаћу да освијетлим догађаје и личности из тог краја првенствено на основу докумената која се налазе у Архиву Србије.