Архива Ознака: миграције

Салих СЕЛИМОВИЋ – НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МИГРАЦИОНИХ И ДЕМОГРАФСКИХ КРЕТАЊА НА СЈЕНИЧКО-ПЕШТЕРСКОЈ ВИСОРАВНИ У ТОКУ XIX, XX И ДО ПОЧЕТКА XXI ВЕКА

АПСТРАКТ: Стара Рашка и у њеном оквиру Сјеничко-пештерска висораван је скоро одувек био простор и матичних и етапних миграционих кретања. Та кретања становништва су била тако масовна да су уствари понекад биле праве сеобе. Те сеобе су биле нарочито интензивиране продором и освајањем наших земаља од стране Турака Османлија почевши већ од друге половине XIV века па скоро до краја њихове владавине.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Пештер, Сјеница, становништво, сеобе, Малисори, Кучи, Клименте, Васојевићи, миграције, демографија, Срби, православни, муслимани.

Милош СТАРОВЛАХ – НАЈНОВИЈА МЕТАНАСТАЗИЧКА КРЕТАЊА НА ПОДРУЧЈУ ПЉЕВАЉА

Разлози миграција су врло сложени и разноврсни, али се у основи могу подијелити на историјске и економске. У историјске разлоге првенствено спадају „бјежаније пред завојевачком војском… тим пре што се тада свет одједанпут у масама крене. Међутим при сеобама услед економских и психолошких узрока ретко се када у једанпут крену велике групе становника …али су ове миграције сталне, трају вековима, пролазе мирно, махом неопажено…”.