Архива Ознака: музеј

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ – ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ПЉЕВЉИМА

Према критеријима и принципима ИКОМ-а (међународног комитета за музејску организацију), у складу са којима је законски уређена и југословенска музејска дјелатност, музеји, по дефиницији, као најпоузданији свједоци времена, представљају културно-научне, истраживачке и дидактичке установе, са циљем да систематски истражују, прикупљају, сређују, чувају, заштићују, обрађују, проучавају, излажу свој материјал и публикују резултате рада, који помажу у расвјетљавању културно-историјске прошлости одређене друштвене средине.