Архива Ознака: Пљеваљски пашалук

Др Радослав РАСПОПОВИЋ – ПОВЈЕРЉИВИ ИЗВЈЕШТАЈ ЛАЗАРА ТОМАНОВИЋА РУСКОМ ДИПЛОМАТСКОМ ПРЕДСТАВНИКУ НА ЦЕТИЊУ С. В. АРСЕЊЕВУ О СТАЊУ МАНАСТИРА У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ

У вези са темом овог саопштења неопходно је да на самом почетку скренемо пажњу на двије ствари. Прво: документ споменут у наслову овога рада, датиран са 14. јуном 1910. г. тиче се Пљеваљског пашалука, што значи да се односи не само на пљеваљски крај већ и на друге општине са овог подручја. И друго. И поред своје вјерско-националне мотивације и садржинске усмјерености на питања црквеног живота, које никако не желимо потцијенити, он је имао и специфичну политичку позадину.