Архива Ознака: Пљевља у Краљевини Србији

Др Славенко ТЕРЗИЋ – ПЉЕВЉА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 1912/13: (Округ као окосница регионалног развитка)

У историјској науци је мало познато да су Пљевља и знатан део Пљеваљског краја били у саставу Краљевине Србије нешто више од годину дана, и да су Пљевља била седиште Пљеваљског округа Краљевине. Сачувана грађа у Архиву Војноисторијског института и Архиву Србије пружа могућност да се осветли тај недовољно познати период у историји Пљеваља, од ослобођења па до разграничења између Србије и Црне Горе, на основу споразума потписаног у Београду 12. новембра 1913. године.