Архива Ознака: Пријепољски кадилук

Др Марица МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ – ПОЧЕЦИ ИСЛАМИЗАЦИЈЕ У НАХИЈИ КОМАРНИЦИ У XV ВЕКУ

Оснивањем Херцеговачког санџака (16. јануара 1470.) и касније његовом територијално-административном поделом настали су Дрински кадилук, Благајски кадилук и Милешевски или Пријепољски кадилук. Тада је Дрински кадилук изгубио неке нахије које су припале кадилуку Милешево или Пријепоље, а преузео је раније нахије Благајског кадлука које су се налазиле између Неретве с једне и Пиве и Таре с друге стране.