Архива Ознака: Привреда Пљеваља

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ – О ПРИВРЕДИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА ОД 1918. ДО 1941.

Привреда Пљеваља између два свјетска рата вуче коријене заосталости из претходних времена. Привредне прилике у неослобођеним српским земљама до 1912. биле су врло тешке. Захваћене заосталошћу, анархијом, борбом за власт и за одржање у Европи, Турска није поклањала готово никакву пажњу развоју поробљених земаља.